Meestal wordt een logopedist ingeschakeld nadat een arts een klacht of stoornis op het gebied van de stem, spraak, taal, mondfuncties of het gehoor heeft beoordeeld. Maakt u zich zorgen over een probleem dat misschien met logopedische hulp behandeld kan worden, dan kunt u ons raadplegen.

Enkele voorbeelden;

Adem/stem; o.a. heesheid ,stembandknobbeltjes, stembandverlamming , hyperventilatie , globusgevoel = brok in de keel ( behandeling met Manuele Facilitatie / Larynx manipulatie), foutieve spreekademhaling.

Spraak; o.a. stotteren, problemen met uitspraak (articulatie) , neusspraak, onduidelijk spreken, slissen , dysarthrie, (problemen met spreken en slikken na een beroerte of bijv. parkinson) , schisis.

Taal; o.a. taalontwikkelingsproblemen, niet of nauwelijks sprekende kinderen, meertaligheid, afasie ( moeilijk op woorden komen/ moeite met zinnen maken na een beroerte ) lees- en spellingsproblemen.

Gehoor; o.a. auditieve verwerkingsproblemen (AVP) , problemen met auditieve functies.

Mondmotoriek, eten en drinken; o.a. open mondgedrag, duim-,vinger-, of speenzuigen , slikproblemen, afwijkende mondgewoonten ( onjuiste tongpositie in rust, verkeerde tongpositie tijdens slikken ) open beet , (behandeling volgens OMFT)

Uitgebreide informatie over de grote diversiteit aan stoornissen die door een logopedist behandeld kunnen worden, is te vinden op de site www.logopedie.nl onder het hoofdstuk ‘wat kan logopedie voor u betekenen’.