Behandeltraject

Indien u zich bij ons aanmeldt hebben wij van uw specialist of huisarts een verwijsbrief nodig. Om de behandeling rechtstreeks  te kunnen declareren bij uw zorgverzekeraar hebben we ook uw verzekeringspasje en een geldig legitimatiebewijs nodig.

Intake

Bij Uw eerste afspraak vindt een intake-gesprek plaats. Door middel van een vragenlijst, eventueel met observatie worden uw klachten in kaart gebracht . Indien het nodig blijkt zal er bij de volgende afspraak met een logopedisch onderzoek gestart worden.

Behandeling

Wanneer een logopedische behandeling nodig blijkt, worden samen met u de behandeldoelen bepaald. Cliënten worden in het algemeen een half uur per week behandeld. Het zal van de aard en de ernst van de klacht afhangen welke inschatting wordt gemaakt voor de periode en frequentie van behandeling. Indien U, om medische redenen, niet in staat bent om naar de praktijk te komen, kan de logopediste U aan huis behandelen. Dit moet wel uitdrukkelijk vermeld staan op uw verwijzing.

Bij de behandeling van (jonge) kinderen staat “spelenderwijs” leren centraal. Immers een kind leert sneller iets waar het plezier aan beleeft. U als ouder bent altijd welkom bij de behandeling van uw kind. Het komt ten goede aan de behandeling als u thuis de behandelde aspecten nog eens op dezelfde wijze herhaalt.

Oudere kinderen willen vaak al alleen komen.  Dit is mogelijk maar wij stellen het op prijs als u regelmatig contact met ons houdt. Telefonisch of door af en toe een behandeling bij te wonen.

Afsluiting

Indien de gestelde behandeldoelen bereikt zijn ronden we de behandeling af.

Samenwerking

Voor het bereiken van de gestelde logopedische doelen, kan het bij kinderen nodig zijn om naast het hebben van nauw contact met ouders, ook overleg te hebben met eventuele andere betrokkenen. Daarbij kunt u denken aan leidsters van peuterspeelzalen/ kinderdagverblijven, schoollogopedisten, IB-ers, leerkrachten, consultatiebureau, huisartsen, tandartsen etc. Maar het kan bij kinderen en volwassenen ook nodig zijn om overleg te hebben met de onderzoeksinstantie of verwijzer. Hiervoor zullen wij uiteraard altijd eerst uw toestemming vragen.

Aanvullend onderzoek

Indien ondanks een periode van behandeling de klacht niet is verbeterd, kan het van belang zijn om aanvullend onderzoek te laten doen door een medicus, paramedicus of een onderzoeksinstantie. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een tandarts, KNO-arts, neuroloog, fysiotherapeut, ergotherapeut of orthopedagoog.

Logopedie met kind