Voor vergoeding van logopedische behandeling door de zorgverzekeraar is een geldige verwijzing nodig van uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen). Per 1 augustus 2011 is het besluit ‘Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL)’ in werking getreden. Daarmee vervalt de verplichting om een verwijzing van een arts te hebben. Een aantal zorgverzekeraars eist echter voor onderzoek en behandeling nog steeds een verwijzing van huisarts, tandarts of specialist. Daarom werkt “Logopediepraktijk Groesbeek” voorlopig alleen op verwijzing. Bij behandeling aan huis moet dit door de arts vermeld worden op de verwijzing.

De behandelingen worden direct bij de zorgverzekeraar in rekening gebracht. Logopedie zit in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. U kunt ervan uitgaan dat “Logopediepraktijk Groesbeek” een contract zal sluiten met alle zorgverzekeraars. De behandeling wordt dan ook meestal door uw zorgverzekeraar vergoed. Houdt u wel rekening met het wettelijk eigen risico dat geldt voor iedereen vanaf 18 jaar.

Verhindering

Kunt u niet komen op de gemaakte afspraak, dan dient u uiterlijk 24 uur van tevoren de afspraak te annuleren. Wanneer wij de telefoon niet opnemen kunt u de boodschap inspreken op het antwoordapparaat. Indien dit niet gebeurt, zal 75 % van de behandeling in rekening worden gebracht en krijgt u de nota hiervan thuis gestuurd. Deze is dan voor uw eigen rekening.

Tarieven

Per 1 januari 2013 hanteren de zorgverzekeraars ieder hun eigen tarief voor logopediebehandelingen. Als u wilt weten hoe hoog het tarief bij uw zorgverzekering is, kunt u het best zelf contact opnemen met uw zorgverzekeraar.